Thông tin thư mục


Âm nhạc 1 - Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

1 REVIEW(S)
  • Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên); Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng
  • Hồ Chí Minh : Giáo dục Việt Nam, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  100tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm 
ISBN   9786040217622
 
Chỉ số phân loại  372.87044 
Số định danh  372.87044 A120N 
Tiêu đề đề mục 

Âm nhạc

Lớp 1, Sách giáo viên

Ghi chú  Chân trời sáng tạo 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TC2
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039415-TK.039419