Cataloging Information


Âm nhạc 1 - Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

1 REVIEW(S)
  • Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên); Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng
  • Hồ Chí Minh : Giáo dục Việt Nam, 2020
 Detail information
Description  100tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm 
ISBN   9786040217622
 
Dewey Class No  372.87044 
Classification  372.87044 A120N 
Subject heading 

Âm nhạc

Lớp 1, Sách giáo viên

Notes  Chân trời sáng tạo 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
5/5 Library: LibQN--- Inventory: TC2
Available documents TK.039415-TK.039419