Thông tin thư mục


Âm nhạc 2 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (Đồng chủ biên)

1 REVIEW(S)
  • Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (Đồng chủ biên); Đặng Châu Anh (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng, Nguyễn Mai Kiên, Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh
  • Đà Nẵng : Giáo dục Việt Nam, 2021
 Thông tin chi tiết
Mô tả  60tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm 
ISBN   9786040256195
 
Chỉ số phân loại  372.87044 
Số định danh  372.87044 A120N 
Tiêu đề đề mục 

Âm nhạc

Lớp 2

Ghi chú  Chân trời sáng tạo 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TC2
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039455-TK.039459