Cataloging Information


Âm nhạc 2 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (Đồng chủ biên)

1 REVIEW(S)
  • Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (Đồng chủ biên); Đặng Châu Anh (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng, Nguyễn Mai Kiên, Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh
  • Đà Nẵng : Giáo dục Việt Nam, 2021
 Detail information
Description  60tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm 
ISBN   9786040256195
 
Dewey Class No  372.87044 
Classification  372.87044 A120N 
Subject heading 

Âm nhạc

Lớp 2

Notes  Chân trời sáng tạo 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
5/5 Library: LibQN--- Inventory: TC2
Available documents TK.039455-TK.039459