Thông tin thư mục


Âm nhạc 2 - Sách giáo viên / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên kiêm chủ biên)

1 REVIEW(S)
  • Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên kiêm chủ biên); Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân
  • H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
 Thông tin chi tiết
Mô tả  64tr. ; 27cm 
ISBN   9786040256416
 
Chỉ số phân loại  372.87044 
Số định danh  372.87044 A120N 
Tiêu đề đề mục 

Âm nhạc

Lớp 2

Ghi chú  Kết nối tri thức với cuộc sống 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
49/50 Thư viện: LibQN--- Kho: GK
Bản tài liệu sẵn sàng GK.034212-GK.034241, GK.034243-GK.034261
Bản tư liệu đã mượn GK.034242 (Ngày trả: 05/03/2022)