Cataloging Information


Âm nhạc 2 - Sách giáo viên / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên kiêm chủ biên)

1 REVIEW(S)
  • Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên kiêm chủ biên); Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân
  • H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
 Detail information
Description  64tr. ; 27cm 
ISBN   9786040256416
 
Dewey Class No  372.87044 
Classification  372.87044 A120N 
Subject heading 

Âm nhạc

Lớp 2

Notes  Kết nối tri thức với cuộc sống 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
42/50 Library: LibQN--- Inventory: GK
Available documents GK.034212-GK.034230, GK.034232, GK.034236, GK.034238, GK.034241, GK.034243-GK.034261
The documents are on loan GK.034242 (repayment: 05/03/2022)
GK.034240 (repayment: 19/03/2023)
GK.034237 (repayment: 19/03/2023)
GK.034239 (repayment: 19/03/2023)
GK.034234 (repayment: 19/03/2023)
GK.034233 (repayment: 19/03/2023)
GK.034235 (repayment: 19/03/2023)
GK.034231 (repayment: 19/03/2023)