Thông tin thư mục


Understanding spoken English a focus on everyday language in context,Book two,Hiểu và thực hành tiếng Anh khẩu ngữ trong thực tế / Susan Boyer

1 REVIEW(S)
  • Susan Boyer; Nguyễn Thành Yến
  • Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Tổng Hợp , 2004
 Thông tin chi tiết
Mô tả  175 tr. ; 20 cm 
Chỉ số phân loại  4(N)(523) 
Số định danh  4(N)(523) 
Ghi chú  Dùng kèm với 1 đĩa CD 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.013369-TK.013371, TK.013373
Bản tư liệu đã mượn TK.013372 (Ngày trả: 11/01/2009)