Cataloging Information


Understanding spoken English a focus on everyday language in context,Book two,Hiểu và thực hành tiếng Anh khẩu ngữ trong thực tế / Susan Boyer

1 REVIEW(S)
  • Susan Boyer; Nguyễn Thành Yến
  • Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Tổng Hợp , 2004
 Detail information
Description  175 tr. ; 20 cm 
Dewey Class No  4(N)(523) 
Classification  4(N)(523) 
Notes  Dùng kèm với 1 đĩa CD 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
4/5 Library: LibQN--- Inventory: TC1
Available documents TK.013369-TK.013371, TK.013373
The documents are on loan TK.013372 (repayment: 11/01/2009)