Thông tin thư mục


Elements of pronunciation,Những nguyên tắc cơ bản để phát âm tiếng Anh / Colin Mortimer

1 REVIEW(S)
  • Colin Mortimer; Đỗ Lệ Hằng
  • Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng , 1997
 Thông tin chi tiết
Mô tả  96 tr. ; 20 cm 
Chỉ số phân loại  4(N)(523) 
Số định danh  4(N)(523) 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/4 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.013608-TK.013611