Cataloging Information


Elements of pronunciation,Những nguyên tắc cơ bản để phát âm tiếng Anh / Colin Mortimer

1 REVIEW(S)
  • Colin Mortimer; Đỗ Lệ Hằng
  • Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng , 1997
 Detail information
Description  96 tr. ; 20 cm 
Dewey Class No  4(N)(523) 
Classification  4(N)(523) 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
4/4 Library: LibQN--- Inventory: TC1
Available documents TK.013608-TK.013611