Thông tin thư mục


Nông nghiệp và môi trường / Lê Văn Khoa

1 REVIEW(S)
  • Lê Văn Khoa; Nguyễn Đức Lương
  • H.: Giáo dục , 1999
 Thông tin chi tiết
Mô tả  143 tr. ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  63 
Số định danh  63 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.016396-TK.016398