Cataloging Information


Nông nghiệp và môi trường / Lê Văn Khoa

1 REVIEW(S)
  • Lê Văn Khoa; Nguyễn Đức Lương
  • H.: Giáo dục , 1999
 Detail information
Description  143 tr. ; 27 cm 
Dewey Class No  63 
Classification  63 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
3/3 Library: LibQN--- Inventory: TT
Available documents TK.016396-TK.016398