Thông tin thư mục


Nông dân, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam / Nguyễn Đức Triều

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Đức Triều
  • H.: Nxb Nông Nghiệp , 2001
 Thông tin chi tiết
Mô tả  840 tr. ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  63.0 
Số định danh  63.0 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

Không có thông tin xếp giá