Cataloging Information


Sách bồi dưỡng sinh viên CĐSP và giáo viên THCS về đổi mới chương trình và sách giáo khoa môn Địa lí / Bộ Giáo dục và Đào tạo

1 REVIEW(S)
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • H.: Nxb Hà Nội , 2006
 Detail information
Description  176 tr. ; 24 cm 
Dewey Class No  910.1 
Classification  910.1 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
2/2 Library: LibQN--- Inventory: TT
Available documents TK.023487, TK.023488