Cataloging Information


Einstein / Nguyễn Xuân Xanh

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Xuân Xanh
  • Tp.Hồ Chí Minh: Nxb: Tổng Hợp , 2007
 Detail information
Description  389 tr. ; 21cm 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
1/1 Library: LibQN--- Inventory: TT
Available documents TK.029783