Cataloging Information


Đa dạng sinh học đất ngập nước,Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long / Nguyễn Lân Hùng Sơn

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Lân Hùng Sơn; Trần Thanh Ba
  • H.: Đại học Sư phạm , 2011
 Detail information
Description  156 tr. ; 24 cm 
Dewey Class No  333.95 
Classification  333.95 
Notes  Bản đồ: tr.149 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
5/5 Library: LibQN--- Inventory: TT
Available documents TK.036378-TK.036382