Cataloging Information


Ô Châu cận lục / Dương Văn An

1 REVIEW(S)
  • Dương Văn An
  • Huế: Thuận Hoá , 2001
 Detail information
Description  199 tr. ; 20.5 cm 
Dewey Class No 
Classification 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
3/3 Library: LibQN--- Inventory: TC1
Available documents TK.014506-TK.014508