Cataloging Information


Lí luận dạy học ở trường trung học cơ sở / Nguyễn Ngọc Bảo

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Ngọc Bảo; Trần Kiểm
  • H.: Nxb Đại học sư phạm , 2006
 Detail information
Description  204 tr. ; 24 cm 
Dewey Class No  370.07 
Classification  370.07 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
48/50 Library: LibQN--- Inventory: NV
Available documents NV.057400-NV.057406, NV.057408-NV.057445, NV.057447-NV.057449
The documents are on loan NV.057407 (repayment: 21/01/2018)
NV.057446 (repayment: 01/02/2024)