Cataloging Information


Nâng cao năng lực phân phối hàng hoá của Việt Nam tại thị trường nội địa / Phạm Hồng Tú

1 REVIEW(S)
  • Phạm Hồng Tú; Phạm Văn Kiệm - ch.b
  • H. : Công thương, 2018
 Detail information
Description  294tr. ; 21cm 
ISBN   9786049316074
 
Dewey Class No  381.09597 
Classification  381.09597 N122C 
Summary  Trình bày số vấn đề lý luận về nâng cao năng lực dịch vụ phân phối trong nền kinh tế. Thực trạng và triển vọng nâng cao năng lực dịch vụ phân phối hàng hoá của Việt Nam ở thị trường nội địa và đưa ra quan điểm, định hướng và giải pháp nâng cao năng lực ngành dịch vụ phân phối hàng hoá của Việt Nam tại thị trường nội địa giai đoạn 2018-2030. 
Subject heading 

Hàng hoá

Phân phối

Thị trường nội địa

Việt Nam

Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
4/4 Library: LibQN--- Inventory: TC1
Available documents TK.038811-TK.038814