Cataloging Information


Âm nhạc 2 / Hoàng Long

1 REVIEW(S)
  • Hoàng Long; Đỗ Thị Minh Chính
  • Đà Nẵng : Giáo dục Việt Nam, 2021
 Detail information
Description  60tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm 
ISBN   9786040256461
 
Dewey Class No  372.87044 
Classification  372.87044 A120N 
Subject heading 

Âm nhạc

Lớp 2

Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
38/50 Library: LibQN--- Inventory: GK
Available documents GK.033412-GK.033424, GK.033428, GK.033431-GK.033435, GK.033437-GK.033443, GK.033446-GK.033448, GK.033453-GK.033461
The documents are on loan GK.033430 (repayment: 05/03/2022)
GK.033449 (repayment: 12/03/2023)
GK.033445 (repayment: 12/03/2023)
GK.033450 (repayment: 19/03/2023)
GK.033452 (repayment: 19/03/2023)
GK.033451 (repayment: 19/03/2023)
GK.033426 (repayment: 19/03/2023)
GK.033427 (repayment: 19/03/2023)
GK.033429 (repayment: 19/03/2023)
GK.033425 (repayment: 19/03/2023)
GK.033436 (repayment: 19/03/2023)
GK.033444 (repayment: 24/03/2023)