Cataloging Information


iểu thuyết lịch sử của Nguyễn Trường Thanh / Nguyễn Mạnh Dũng

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Mạnh Dũng; Trần Thị Việt Trung
  • H. : Hội nhà văn, 2020
 Detail information
Description  187tr. ; 21cm 
ISBN   9786049950209
 
Dewey Class No  895.92234 
Classification  895.92234 T309T 
Summary  Gồm những nghiên cứu, nhận xét về phong cách viết và nội dung tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Nguyễn Trường Thanh rất giàu sức sáng tạo, với ghệ thuật kể chuyện có duyên, độc đáo, chân thành. 
Subject heading 

Tác phẩm, Tác giả, Nghiên cứu văn học, Tiểu thuyết lịch sử, Văn học hiện đại

Notes  ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
1/1 Library: LibQN--- Inventory: TC1
Available documents TK.039547