Cataloging Information


Ô nhiễm và hậu quả / Nguyễn Thị Thìn

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Thị Thìn
  • H.: Khoa học kỹ thuật , 2001
 Detail information
Description  295 tr. ; 20.5 cm 
Dewey Class No  57 
Classification  57 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
3/3 Library: LibQN--- Inventory: TT
Available documents TK.008127-TK.008129